Kancelaria Radcy Prawnego

 • Testament w prawie polskim i niemieckim

  Prawo

  Testament w prawie polskim i niemieckim

  Od pewnego czasu obserwujemy harmonizację systemów prawnych krajów należących do Unii Europejskiej. Proces ten dotyczy także prawa spadkowego. Podobieństwo przepisów  dotyczących sporządzania testamentów w prawie polskim i niemieckim może znacznie ułatwić regulację transgranicznych stosunków prawnych. Należy jednak…

 • Odsetki za opóźnienie świadczeń pieniężnych

  kancelaria 2
  Prawo

  Odsetki za opóźnienie świadczeń pieniężnych

  Prawie każdy uczestnik obrotu gospodarczego znalazł się w sytuacji, w której druga strona transakcji opóźniała się z zapłatą należności. Wierzyciel ma wówczas prawo do dochodzenia od spóźnialskiego dłużnika odsetek za opóźnienie stanowiących swoisty rodzaj zryczałtowanego odszkodowania. Zgodnie bowiem z art. 481 §…

 • Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny

  kancelaria 1
  Prawo

  Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny

  Do najbardziej rozpowszechnionych form stosunków prawnych opartych na pracy człowieka należą cywilnoprawne stosunki zobowiązaniowe. W księdze III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 tekst jednolity z dnia 08.10.2020 r.) szczegółowo scharakteryzowano m.in. umowę o dzieło,…

 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  kancelaria 4
  Prawo

  Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Cywilnoprawne stosunki rodzinne, tak o charakterze majątkowym, jak również niemajątkowym, uregulowane są w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, tekst jednolity z dnia 10.08.2020 r.). Powyższy akt prawny wiele miejsca poświęca instytucji małżeństwa. W art. 55 – 61 ustawodawca zawarł…

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o. o.

  kancelaria 3
  Prawo

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o. o.

  W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wierzyciele nie powinni tracić nadziei na odzyskanie wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U  2000 r. poz. 1526, tekst jednolity z dnia…