Kancelaria Radcy Prawnego

logo radca prawny

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
LESZEK CHMURA

ul. Bolesława Drobnera 32 (parter), 50-257 Wrocław

poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

RADCA PRAWNY WROCŁAW

Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmura świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Oferujemy szeroki wachlarz usług prawniczych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Poza standardowymi zleceniami podejmujemy się również zadań o dużym stopniu złożoności kierując się najwyższymi standardami etycznymi, mając na uwadze przede wszystkim interes Naszych Klientów.

Radca prawny pomoże Ci m.in. w przypadku sporu z nierzetelnym kontrahentem, w sprawie alimentacyjnej, w razie problemów z pracodawcą lub pracownikiem, a także w sprawie spadkowej. Jako profesjonalny pełnomocnik radca prawny sporządzi pozew, apelację, odwołanie lub skargę oraz pomoże pomyślnie zakończyć postępowanie przed sądem lub organem administracji publicznej.

Powierzając prowadzenie sprawy radcy prawnemu możesz liczyć na pełne zaangażowanie prawnika, również jako pełnomocnika procesowego w sporach sądowych i postępowaniach nieprocesowych.

Radca Prawny Leszek Chmura jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Oprócz świadczenia pomocy prawnej radca prawny Leszek Chmura jest wykładowcą prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy w Wyższej Szkole Bankowej, a także posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

radca prawny Wrocław

POTRZEBNE CI DORADZTWO PRAWNE?

Doradztwo, sporządzanie dokumentów, umów, reprezentowanie przed sądem.

PRAWNIK WROCŁAW

RADCA PRAWNY LESZEK CHMURA

Radca prawny Leszek Chmura  to kompetentny prawnik, którego cel zawodowy to skuteczne i profesjonalne doradztwo prawne. Adresatami jego usług są klienci indywidualni, podmioty gospodarcze oraz instytucje. Do zakresu świadczonej pomocy prawnej należy zaliczyć doradztwo prawne, w tym analizę dokumentów, sporządzanie pism procesowych, redagowanie projektów umów, czy też reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w sporach sądowych oraz postępowaniach nieprocesowych. Radca prawny dobrze porusza się w wielu dziedzinach prawa, szczególnie w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, prawie pracy oraz rodzinnym.

prawo spadkowe

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne normuje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Uznawane jest za fundament prawa prywatnego i znajduje bardzo szerokie zastosowanie w sprawach codziennych.

prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze normuje stosunki między Państwem, osobami prawnymi i fizycznymi. Głównie dotyczy ono przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Radca prawny udziela pomocy także w sprawach wykraczających poza salę sądową.

prawo nieruchomości

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne zaliczane jest do prawa publicznego. Obejmuje zbiór norm, które regulują ustrój, organizację oraz działania administracji publicznej. Radca prawny stoi na straży praw jednostki i służy pomocą w razie konfliktu między obywatelem a organem administracji.

prawo pracy

PRAWO PRACY

Prawo pracy to nic innego jak zestaw norm określających stosunek pracy, a konkretnie prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy jako stron tego stosunku prawnego. Do zakresu prawa pracy należą także przepisy dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów i porozumień zbiorowych oraz normy regulujące sposób rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

prawo cywilne

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne to wyspecjalizowana część prawa cywilnego, która określa stosunki prawne w rodzinie i dotyczy kwestii majątkowych i niemajątkowych. Regulacje prawa rodzinnego zostały zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ten akt prawny szczegółowo reguluje instytucję małżeństwa, zawiera także przepisy dotyczące pokrewieństwa i kurateli.

prawo karne

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa. Pełnomocnictwo nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy. Rozróżniamy pełnomocnictwo materialnoprawne i procesowe. Radca prawny występuje najczęściej jako pełnomocnik procesowy.

POTRZEBNY CI DOBRY RADCA PRAWNY?

Prawo cywilne, pracy, gospodarcze, administracyjne, rodzinne.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

LESZEK CHMURA

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM BLOGIEM!

Dobra znajomość prawa jest niezbędna w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
W celu popularyzacji wiedzy prawniczej powstał poniższy blog.
Mam nadzieję, że poruszane tematy okażą się interesujące.