Kancelaria Radcy Prawnego

prawnik RODZINNY wrocław

ADWOKAT LESZEK CHMURA

Leszek Chmura to doświadczony prawnik rodzinny w mieście Wrocław. Nasza kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawniczych z zakresu prawa rodzinnego, pomagając klientom w różnorodnych sprawach związanych z relacjami rodzinnymi. Oferujemy wsparcie przy sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi, podziału majątku oraz innych kwestii rodzinnych.

Prawnik rodzinny Leszek Chmura oferuje profesjonalną pomoc w sporządzaniu i analizie dokumentów dotyczących prawa rodzinnego, a także w składaniu pozwów, apelacji, odwołań lub skarg. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej, dbając o ich najlepsze interesy.

Powierzając sprawę rodzinną naszej kancelarii, możesz liczyć na pełne zaangażowanie prawnika, który jako pełnomocnik procesowy będzie reprezentował Cię w sporach sądowych i postępowaniach nieprocesowych, dążąc do jak najbardziej korzystnego rozwiązania.

Leszek Chmura jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Oprócz świadczenia pomocy prawnej, Leszek Chmura jest także wykładowcą prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy w Wyższej Szkole Bankowej, a także posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, skontaktuj się z nami. Kancelaria zapewni Ci profesjonalne wsparcie i kompleksową obsługę prawną.

prawnik rodzinny wroclaw

POTRZEBNY CI DOBRY PRAWNIK?

Doradztwo, sporządzanie dokumentów, reprezentowanie przed sądem.

SPRAWY RODZINNE

Sprawy rodzinne, takie jak rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi czy podział majątku, wymagają dokładnej znajomości prawa oraz skrupulatnego przygotowania. Prawnik rodzinny Leszek Chmura oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie tych procesów, począwszy od pierwszej konsultacji, aż po zakończenie postępowania sądowego. Nasze usługi obejmują m.in. sporządzanie pozwów rozwodowych, które muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące małżeństwa, przyczyny rozwodu, a także wnioski dotyczące podziału majątku, alimentów oraz opieki nad dziećmi.

W przypadku sporów rodzinnych, pomagamy klientom w zgromadzeniu niezbędnych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumenty, korespondencja, a także inne materiały potwierdzające stan faktyczny lub prawny danej sprawy. Nasz prawnik reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania, prowadząc negocjacje z drugą stroną oraz dbając o to, aby ich prawa były należycie chronione.

Dodatkowo, w ramach naszych usług zajmujemy się kwestiami związanymi z opieką nad dziećmi, pomagając w ustaleniu i egzekwowaniu praw i obowiązków rodziców, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i realne potrzeby dzieci. Przygotowujemy również wnioski dotyczące zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania.

Kolejnym istotnym elementem naszych usług jest pomoc w podziale majątku wspólnego. Nasza kancelaria pomaga klientom w dokładnej analizie majątku, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentacji w negocjacjach dotyczących podziału aktywów, takich jak nieruchomości, oszczędności czy inne wartościowe przedmioty. W przypadku braku porozumienia, reprezentujemy klientów przed sądem, dążąc do sprawiedliwego podziału majątku.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem naszych usług jest doradztwo w sprawach związanych z uznaniem ojcostwa, adopcją oraz ustanawianiem kurateli. Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmura pomaga w przygotowaniu wniosków, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentacji na rozprawach sądowych i administracyjnych, dbając o to, aby interesy naszych klientów były zawsze należycie chronione.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, prawnik rodzinny Leszek Chmura zapewnia wsparcie na najwyższym poziomie, pomagając klientom skutecznie przejść przez skomplikowane procesy związane z prawem rodzinnym, z poszanowaniem ich praw i interesów.

PRAWNIK RODZINNY FAQ

Jakie usługi oferuje Leszek Chmura w zakresie prawa rodzinnego?

Prawnik Leszek Chmura oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego. Obejmuje to doradztwo i reprezentację w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących ustalenia opieki nad dziećmi, podziału majątku wspólnego, a także spraw związanych z uznawaniem ojcostwa, adopcją oraz ustanawianiem kurateli.

Jak wygląda proces rozwodowy?

Proces rozwodowy rozpoczyna się od szczegółowej konsultacji, podczas której omawiane są wszystkie aspekty sprawy. Prawnik rodzinny sporządza pozew rozwodowy, zbiera niezbędne dowody, reprezentuje klienta na rozprawach sądowych i prowadzi negocjacje dotyczące podziału majątku, alimentów oraz opieki nad dziećmi. Każdy etap jest prowadzony z myślą o jak najlepszym interesie klienta.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego?

Do złożenia pozwu rozwodowego potrzebne są: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci (jeśli są), dokumenty dotyczące majątku wspólnego, dowody na winę w rozkładzie pożycia (jeśli dotyczy), a także inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową i majątkową stron.

Czy adwokat rodzinny Leszek Chmura może pomóc w ustaleniu opieki nad dziećmi po rozwodzie?

Tak, Leszek Chmura oferuje wsparcie w ustaleniu opieki nad dziećmi po rozwodzie. Pomaga w przygotowaniu wniosków dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z rodzicem niezamieszkującym oraz wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Reprezentuje klientów na rozprawach sądowych, dbając o dobro dzieci.

Jakie są koszty usług prawnych w sprawach rodzinnych?

Koszty usług prawnych w sprawach rodzinnych zależą od skomplikowania sprawy, ilości potrzebnych konsultacji oraz zakresu działań prawnika. Po wstępnej konsultacji, adwokat przedstawi szczegółową wycenę usług, uwzględniając indywidualne potrzeby i okoliczności klienta.

5/5 - (2 votes)