Kancelaria Radcy Prawnego

prawnik od nieruchomości Wrocław

ADWOKAT LESZEK CHMURA

Leszek Chmura to doświadczony prawnik od nieruchomości w mieście Wrocław. Nasza kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawniczych z zakresu prawa nieruchomości, pomagając klientom w różnorodnych sprawach związanych z nieruchomościami. Oferujemy wsparcie przy transakcjach kupna-sprzedaży, sporządzaniu umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami oraz w rozwiązywaniu sporów sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Prawnik od nieruchomości Leszek Chmura oferuje profesjonalną pomoc w sporządzaniu i analizie umów dotyczących nieruchomości, a także w składaniu pozwów, apelacji, odwołań lub skarg. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej, dbając o ich najlepsze interesy.

Powierzając sprawę nieruchomościową naszej kancelarii, możesz liczyć na pełne zaangażowanie prawnika, który jako pełnomocnik procesowy będzie reprezentował Cię w sporach sądowych i postępowaniach nieprocesowych, dążąc do jak najbardziej korzystnego rozwiązania.

Leszek Chmura jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Oprócz świadczenia pomocy prawnej, Leszek Chmura jest także wykładowcą prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy w Wyższej Szkole Bankowej, a także posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie nieruchomości, skontaktuj się z nami. Kancelaria  zapewni Ci profesjonalne wsparcie i kompleksową obsługę prawną.

prawnik nieruchomości wrocław

POTRZEBNY CI DOBRY PRAWNIK?

Doradztwo, sporządzanie dokumentów, reprezentowanie przed sądem.

ADWOKAT LESZEK CHMURA

Zakup, sprzedaż, wynajem czy zarządzanie nieruchomościami to procesy wymagające dokładnej znajomości prawa oraz skrupulatnego przygotowania. Prawnik od nieruchomości Leszek Chmura oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie tych działań, począwszy od pierwszej konsultacji, aż po zakończenie postępowania sądowego lub administracyjnego. Nasze usługi obejmują m.in. sporządzenie umów kupna-sprzedaży, które muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące transakcji, warunków płatności, a także zobowiązań obu stron.

W przypadku sporów dotyczących nieruchomości, pomagamy klientom w zgromadzeniu niezbędnych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumenty, korespondencja, a także inne materiały potwierdzające stan faktyczny lub prawny danej nieruchomości. Nasz radca prawny reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania, prowadząc negocjacje z drugą stroną oraz dbając o to, aby ich prawa były należycie chronione.

Dodatkowo, w ramach naszych usług zajmujemy się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, pomagając w ustaleniu i egzekwowaniu praw i obowiązków wynajmujących oraz najemców, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i realne potrzeby obu stron. Przygotowujemy również wnioski dotyczące zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania.

Kolejnym istotnym elementem naszych usług jest pomoc w podziale majątku nieruchomego. Nasza kancelaria pomaga klientom w dokładnej analizie majątku, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentacji w negocjacjach dotyczących podziału aktywów, takich jak nieruchomości, wspólne oszczędności czy inne wartościowe przedmioty. W przypadku braku porozumienia, reprezentujemy klientów przed sądem, dążąc do sprawiedliwego podziału majątku.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem naszych usług jest doradztwo w sprawach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmura pomaga w przygotowaniu wniosków dotyczących uzyskania pozwoleń budowlanych, zgód administracyjnych oraz wszelkich kwestii związanych z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym. Reprezentujemy naszych klientów na rozprawach sądowych i administracyjnych, dbając o to, aby ich interesy były zawsze należycie chronione.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, prawnik od nieruchomości Leszek Chmura zapewnia wsparcie na najwyższym poziomie, pomagając klientom skutecznie przejść przez skomplikowane procesy związane z nieruchomościami, z poszanowaniem ich praw i interesów.

PRAWNIK OD NIERUCHOMOŚCI FAQ

Jakie usługi świadczy radca prawny Leszek Chmura w zakresie prawa nieruchomości?

Radca prawny Leszek Chmura oferuje szeroki zakres usług związanych z prawem nieruchomości, w tym doradztwo przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, pomoc w sporządzaniu i analizie umów najmu, doradztwo w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Czy Leszek Chmura może pomóc w sprawach dotyczących sporów o własność nieruchomości?

Tak, prawnik od nieruchomości Leszek Chmura posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sporów o własność nieruchomości, w tym sprawy dotyczące zasiedzenia, uznania własności oraz sporów granicznych. Jako pełnomocnik procesowy dba o skuteczne i profesjonalne zakończenie postępowania na korzyść klienta.

Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości?

Do przygotowania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości konieczne są m.in. akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych dotyczących nieruchomości, a także dowody tożsamości stron umowy. Radca prawny Leszek Chmura pomaga w zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz sporządza kompleksową umowę.

Czy mogę skonsultować się Leszkiem Chmurą w sprawie umowy najmu nieruchomości?

Oczywiście. Radca prawny Leszek Chmura oferuje doradztwo prawne dotyczące umów najmu nieruchomości, w tym przygotowywanie i analizę umów najmu, doradztwo w zakresie praw i obowiązków wynajmującego oraz najemcy, a także reprezentowanie klientów w sporach wynikających z umowy najmu.

Jakie kroki podjąć w przypadku sporu z deweloperem przy zakupie nieruchomości?

W przypadku sporu z deweloperem, radca prawny Leszek Chmura zaleca zebranie wszelkiej dokumentacji związanej z zakupem nieruchomości, w tym umowy przedwstępnej, korespondencji z deweloperem oraz dowodów wpłat. Następnie warto skonsultować się z radcą prawnym, który pomoże ocenić sytuację prawną, sporządzi odpowiednie pisma oraz, w razie potrzeby, będzie reprezentować klienta w negocjacjach lub postępowaniu sądowym.

5/5 - (2 votes)