Kancelaria Radcy Prawnego

prawnik od rozwodów wrocław

ADWOKAT LESZEK CHMURA

Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmura to doświadczony prawnik od rozwodów w mieście Wrocław. Nasza kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawniczych z zakresu prawa rodzinnego, szczególnie koncentrując się na sprawach rozwodowych. Pomagamy naszym klientom przejść przez ten trudny proces, zapewniając wsparcie w kwestiach alimentacyjnych, podziale majątku, ustaleniu opieki nad dziećmi oraz w innych związanych z rozwodem sprawach.

Adwokat od rozwodu Leszek Chmura oferuje profesjonalną pomoc w sporządzeniu pozwu rozwodowego, apelacji, odwołania lub skargi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej, dbając o ich najlepsze interesy.

Powierzając sprawę rozwodową naszej kancelarii, możesz liczyć na pełne zaangażowanie prawnika, który jako pełnomocnik procesowy będzie reprezentował Cię w sporach sądowych i postępowaniach nieprocesowych, dążąc do jak najbardziej korzystnego rozwiązania.

Prawnik Leszek Chmura jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Oprócz świadczenia pomocy prawnej, radca prawny Leszek Chmura jest wykładowcą prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy w Wyższej Szkole Bankowej, a także posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

prawnik od rozwodów wrocław

POTRZEBNY CI DOBRY PRAWNIK?

Doradztwo, sporządzanie dokumentów, reprezentowanie przed sądem.

ADWOKAT ROZWÓD WROCŁAW

Rozwód jest trudnym i emocjonalnym procesem, który wymaga dokładnej znajomości prawa oraz skrupulatnego przygotowania. Adwokat do spraw rozwodu Leszek Chmura oferuje kompleksowe wsparcie w każdym etapie sprawy rozwodowej, począwszy od pierwszej konsultacji, aż po zakończenie postępowania sądowego. Nasze usługi obejmują m.in. sporządzenie pozwu rozwodowego, który musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące małżeństwa, przyczyny rozwodu, a także wnioski dotyczące podziału majątku, alimentów oraz opieki nad dziećmi.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, pomagamy klientom w zgromadzeniu niezbędnych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumenty, korespondencja, a także inne materiały potwierdzające winę jednej ze stron. Nasz radca prawny reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania, prowadząc negocjacje z drugą stroną oraz dbając o to, aby ich prawa były należycie chronione.

Dodatkowo, w ramach spraw rozwodowych zajmujemy się kwestiami alimentacyjnymi, pomagając w ustaleniu wysokości alimentów na rzecz dzieci oraz małżonka, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i realne potrzeby oraz możliwości finansowe obu stron. Przygotowujemy również wnioski dotyczące zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania rozwodowego.

Kolejnym istotnym elementem spraw rozwodowych jest podział majątku wspólnego. Nasza kancelaria pomaga klientom w dokładnej analizie majątku, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentacji w negocjacjach dotyczących podziału aktywów, takich jak nieruchomości, samochody, oszczędności czy inne wartościowe przedmioty. W przypadku braku porozumienia, reprezentujemy klientów przed sądem, dążąc do sprawiedliwego podziału majątku.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem spraw rozwodowych jest ustalenie opieki nad dziećmi. Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmura pomaga w przygotowaniu wniosków dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z rodzicem niezamieszkującym oraz wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy naszych klientów na rozprawach sądowych, dbając o to, aby dobro dzieci było zawsze na pierwszym miejscu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, prawnik od rozwodów Leszek Chmura zapewnia wsparcie na najwyższym poziomie, pomagając klientom skutecznie przejść przez trudny proces rozwodowy z poszanowaniem ich praw i interesów.

Zobacz także: radca prawny Wrocław

PRAWNIK OD ROZWODÓW FAQ

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego?

Aby złożyć pozew rozwodowy, potrzebne będą:

Odpis aktu małżeństwa,
Odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli są),
Dokumenty potwierdzające winę (jeśli rozwód z orzeczeniem o winie),
Dokumentacja dotycząca majątku wspólnego,
Dowody na potwierdzenie roszczeń alimentacyjnych (jeśli są zgłaszane).

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników, takich jak:

Stopień zgodności małżonków w kwestiach dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi, czy alimentów,
Obciążenie sądu sprawami,
Czy rozwód ma być orzekany z winą jednej ze stron, czy bez orzekania o winie. Średnio postępowanie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Czy można uzyskać rozwód bez orzekania o winie?

Tak, można uzyskać rozwód bez orzekania o winie, jeśli obie strony są zgodne co do warunków rozwodu i zdecydują się na taką formę rozwiązania małżeństwa. Tego typu rozwody zazwyczaj trwają krócej i są mniej stresujące dla obu stron.

Jakie są koszty związane z postępowaniem rozwodowym?

Koszty postępowania rozwodowego mogą obejmować:

Opłatę sądową za złożenie pozwu (obecnie wynosi ona 600 zł),
Koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata),
Ewentualne dodatkowe opłaty za opinię biegłych, mediacje, czy inne ekspertyzy wymagane przez sąd.

Czy konieczne jest osobiste stawiennictwo w sądzie podczas rozprawy rozwodowej?

W większości przypadków osobiste stawiennictwo małżonków na rozprawie rozwodowej jest konieczne. Sąd musi wysłuchać obu stron, aby móc wydać sprawiedliwy wyrok. W niektórych wyjątkowych przypadkach możliwe jest uczestnictwo w rozprawie zdalnie lub poprzez pełnomocnika, jednak wymaga to zgody sądu i odpowiedniego uzasadnienia.

5/5 - (2 votes)