Kancelaria Radcy Prawnego

  • Odsetki za opóźnienie świadczeń pieniężnych

    kancelaria 2
    Prawo

    Odsetki za opóźnienie świadczeń pieniężnych

    Prawie każdy uczestnik obrotu gospodarczego znalazł się w sytuacji, w której druga strona transakcji opóźniała się z zapłatą należności. Wierzyciel ma wówczas prawo do dochodzenia od spóźnialskiego dłużnika odsetek za opóźnienie stanowiących swoisty rodzaj zryczałtowanego odszkodowania. Zgodnie bowiem z art. 481 §…